سی کنگ چوتز

درباره سی کنگ چوتز

سی کنگ دونالدمک

درباره سی کنگ دونالدمک

سی فو محسن باسو

درباره سی فو محسن باسو

 •  یی جی کیم یونگ ما(Yee Jee Kim Yeung Ma):

 • اجرای دست های ضربدری درپایین وبالا(Ding Dim Fun Kiu )

   

 • چهاردروازه ورودی (Sae Moon):

   

 • مرکزبدن (Chung Seen):

   

سایت های مرتبط
مقالات
 •  

   

 •  بزودی......

آموزش گام به گام وینگ چون با ارائه مدرک بین المللی ازکشور هنگ کنگ